Zwyczajni – niezwyczajni… to projekt o zwyczajnych a zarazem niezwyczajnych osobach z naszego regionu. Przedstawiamy piętnastu ciekawych osobistości z różnych dziedzin życia. Dla niektórych z nich praca to źdródło utrzymania, dla innych ciekawe hobby.
Produkuje syropy dla smaku i zdrowia
Producent kiyrpców dla tancerzy, który sam był tancerzem
Jerzy Zabystrzan to muzyk ciałem, sercem i duszą
Jiří Gawlas produkuje niepowtarzalne schody
Trener Ivo Konvička to serce pięcioboju nowoczesnego w Bystrzycy
Rzeźbiarz, stolarz i rolnik w jednej osobie to właśnie Filip Lysek
Zimą robi na drutach a latem rzeźbi
Denis zagrał z filharmonią nawet dla ekipy hokejowej z Trzyńca
W Nydku rodzi się lekarstwo pełne miodu, ziół i miłości
Piekarnia, w której pachnie uczciwą pracą i ludzkimi zdolnościami
Poetka z Nydku, Aniela Kupiec, która całe życie żyła swoimi wierszami
Mały wellness to jego szkoła wyższa
Wybaczył nawet osobie, która doniosła na niego służbom SB
Mapuje domy szukając w nich historii
Rzeźbi niecodzienne, ale tradycyjne „palice“